Information Office of Opolskie Region in Brussels, Rue de la Science 41 (1st floor), 1000 Brussels
Konkursy Komisji Europejskiej
miesiąc:
 27 lipca 2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW w zakresie wsparcia dla działań zwiększających świadomość wartości własności intelektualnej oraz szkód powodowanych podrabianiem i piractwem GR/001/17
Ogólnym celem zaproszenia do składania wniosków jest zwiększenie świadomości wartości własności intelektualnej oraz korzyści wynikających z jej ochrony, a także szkód powodowanych naruszaniem praw własności intelektualnej.
Invest in OpolskieDPP#CohesionAlliancecentraleuropeInterreg Europakomitet
Wykonanie PRESTO