Information Office of Opolskie Region in Brussels, Rue de la Science 41 (1st floor), 1000 Brussels
Aktualności
Wizyta studyjna opolskich przedsiębiorców w Brukseli (28 listopada 2019)

W dniach 25-26 listopada 2019 r. w ramach Domu Polski Południowej w Brukseli miała miejsce wizyta studyjna w ramach "Wyjazdowego generatora wniosków programu Horyzont 2020". W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele firm i instytucji wsparcia biznesu z trzech województw: opolskiego, małopolskiego i śląskiego.Wydarzenie miało na celu przekazanie praktycznej wiedzy o skutecznym aplikowaniu o granty unijne w ramach programów Horyzont 2020 oraz Horyzont Europa.

W pierwszym dniu konferencji w siedzibie EBN Innovation Network miało miejsce szkolenie poświęcone praktyce aplikowania o środki unijne na badania naukowe i innowacje. Przedstawiciele instytucji szkoleniowych EBN i VVA omówili projekty pilotażowe i sieci europejskie, w które są obecnie zaangażowane. Głównym celem prelekcji było przedstawienie założeń i głównych priorytetów programu Horyzont 2020 polskim przedsiębiorcom i naukowcom. Szczególną uwagę poświęcono również zagadnieniom związanym z aplikowaniem o fundusze w ramach tego programu. Prelegenci szczegółowo przedstawili zasady aplikowania o granty, istotne kryteria ewaluacji, a także zasady działania i mechanizmy finansowe programu. W trakcie szkolenia omówione zostały także założenia budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 (MFF) oraz budżetu programu Horyzont Europa, będącego następcą programu Horyzont 2020.W drugim dniu wizyty uczestnicy wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielem Generalnej Dyrekcji ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej (DG RTG), podczas którego odbyła się debata na temat finansowania innowacji technologicznych w nadchodzących latach. Ostatnim punktem wizyty było spotkanie z zespołem Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, podczas którego omówiono proces wypracowywania wspólnego stanowiska w ramach UE w oparciu o stanowiska poszczególnych krajów. Ponadto, uczestnicy dowiedzieli się jakie zagadnienia będą głównymi punktami debaty europejskiej w najbliższych miesiącach.

 

Wydarzenie, cieszące się dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców, było okazją nie tylko do pozyskania cennej wiedzy o tym, jak efektywnie aplikować o fundusze w ramach programów Horyzont, ale również umożliwiło wymianę doświadczeń między uczestnikami oraz budowanie nowych form współpracy.

Uczestnikom wizyty studyjnej życzymy sukcesów we wdrażaniu innowacji ze wsparciem środków z UE!

 


 

Invest in OpolskieDPP#CohesionAlliancecentraleuropeInterreg Europakomitet
Wykonanie PRESTO