Information Office of Opolskie Region in Brussels, Rue de la Science 41 (1st floor), 1000 Brussels
Aktualności
Opolskie współorganizatorem seminarium „W stronę zielonej Europy - przygotowywanie i wdrażanie skutecznych planów zrównoważonej mobilności” (15 maja 2019)

W związku z tym, jak ważną rolę we wprowadzaniu legislacji związanej z ochroną środowiska odgrywają decyzje władz lokalnych i regionalnych, Domu Polski Południowej w Brukseli (DPP) postanowił pomóc interesariuszom w działaniach właśnie w tej dziedzinie – poprzez organizację seminarium pt. „W stronę zielonej Europy - przygotowywanie i wdrażanie skutecznych Planów Zrównoważonej Mobilności” (tzw. SUMP).

Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej to kompleksowe dokumenty rangi strategicznej, opracowane i wdrażane przez władze miejskie i podmioty zaangażowane w realizację polityki transportu. Są to narzędzia ułatwiające planowanie, uwzględniające szerszy kontekst funkcjonowania miasta i perspektywę długofalową.

Seminarium odbyło się 15 maja 2019 r. w Brukseli w ramach Europejskiego Zielonego Tygodnia. Seminarium zainaugurowała Iwona Gibas, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Robert Bylica, Radny Województwa Małopolskiego – jako koordynatorzy działań DPP w roku 2019. 

 

Następnie Piotr Rapacz (DG MOVE), Vincent Leiner (DG REGIO), Matilde Chinellato (Eurocities) i Dominique Ameele (Flandria, Departament Mobilności i Robót Publicznych) przedstawili kolejno kwestie związane z rolą i przyszłością strategii planów zrównoważonej mobilności z perspektywy europejskiej.

Uczestnicy seminarium mieli okazję zapoznać się najlepszymi europejskimi praktykami przedstawionymi przez Sarę Boccia z Miasta Mediolan (6. Finalista nagrody SUMP), Kai Lipsiusa z Miasta Essen (Europejska Zielona Stolica 2017 roku) oraz Łukasza Franka z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie.

Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzieli się również jakie są największe wyzwania, które mogą pojawić się przy wdrażaniu SUMP-ów, a także, dzięki ekspertyzie Thomasa Schönfeldera z opolskiej fundacji ,,Razem dla Środowiska” - jak się z nimi skutecznie zmierzyć. 

Dom Polski Południowej w Brukseli po raz pierwszy uczestniczył w „Zielonym Tygodniu UE” jako partner wydarzenia i z tej okazji wydał specjalną broszurę, przedstawiającą wybrane działania na rzecz ochrony środowiska, realizowane w Województwie Małopolskim, Opolskim i Śląskim. Wydarzenie cieszyło się szerokim zainteresowaniem, co pokazuje jak wzrasta świadomość społeczna na temat konieczności działań na rzecz ochrony środowiska.

Open DaysInvest in OpolskieDPP#CohesionAlliancecentraleuropeInterreg Europakomitet
Wykonanie PRESTO