Information Office of Opolskie Region in Brussels, Rue de la Science 41 (1st floor), 1000 Brussels
Aktualności
II edycja Europejskiej Nagrody Natura 2000 (20 listopada 2015)
Do 1 grudnia 2015 r. można zgłaszać kandydatury do III edycji konkursu o Europejską Nagrodę Natura 2000 (ang. European Natura 2000 Award), ustanowionej w 2013 r. przez Komisję Europejską. Celem inicjatywy jest wyróżnienie i promowanie najlepszych praktyk w dziedzinie ochrony przyrody realizowanych w Unii Europejskiej oraz budowanie świadomości społeczeństwa w zakresie kluczowej roli jaką odgrywa sieć obszarów Natura 2000 w zachowaniu różnorodności biologicznej Europy. Zgłoszenia mogą składać wszystkie podmioty bezpośrednio zaangażowane w działalność związaną z obszarami Natura 2000: organy publiczne i lokalne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, instytucje oświatowe i osoby prywatne. W III edycji konkursu nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach: • działania ochronne, • komunikacja, • korzyści społeczno-ekonomiczne, • godzenie interesów/wizji, • współpraca transgraniczna i tworzenie partnerstw (networking), • Nagroda Obywateli UE. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach zostaną ogłoszeni w maju 2016 r. w czasie uroczystej ceremonii, która odbędzie się w Brukseli. Szczegółowe informacje na stronie: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/
Open DaysInvest in OpolskieDPP#CohesionAlliancecentraleuropeInterreg Europakomitet
Wykonanie PRESTO