Information Office of Opolskie Region in Brussels, Rue de la Science 41 (1st floor), 1000 Brussels
Kontakt

Bureau d'Information de la Région d'Opolskie à Bruxelles 
Biuro Informacyjne Województwa Opolskiego w Brukseli
Rue de la Science 41, 1er ét.
1000 Bruxelles
Belgique
telefon: 00 32 483 44 05 19
strona: www.bruksela.opolskie.pl
e-mail: bruksela[m]opolskie.pl

Osoby do kontaktu:

Anna Bereźnicka
a.bereznicka[m]opolskie.pl
tel: 00 48 77 448 32 53

Paweł Bliźnicki
p.bliznicki[m]opolskie.pl
tel.: 00 32 465 271 010


Adres do korespondencji:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu
ul. Piastowska 14,
45-082 Opole


Mapa dojazdu do Biura:

Invest in OpolskieDPP#CohesionAlliancecentraleuropeInterreg Europakomitet
Wykonanie PRESTO